دارودرمانی در اوتیسم

داروها نقش محدودی در بچه های اوتیسم دارند. اما بعضی دارو ها می توانند از رفتار های خود آزاری کودکان جلوگیری کنند. دارو ها می توانند به عنوان مکملی برای دیگر درمان ها از جمله کاردرمانی و... عمل کنند.

دسته بندی: 
کاردرمانی سعادت اباد , گفتاردرمانی سعادت آباد, بهترین کلینیک کاردرمانی