جیغ و کودک

 

‍  در مقابل کودکی که می‌خواهد هر چیزی را به زور و جیغ و فریاد به‌دست آورد، باید چه رفتاری داشت؟

دسته بندی: 
بهترین توانبخشی کودکان , کاردرمانی غرب