تکامل نوزاد در چهارماهگی

نوزاد در حالت خوابیده به شکم سر را کاملا بالا می آورد و می تواند روی آرنج ها تکیه کند. هنگام بلند شدن کاملا سر را بالا می گیرد.
نوزاد در حالت نشسته با گرفتن تنه می تواند سر را در راستای تنه نگه دارد و در حالت تکان دادن دست ها را به پهلو روی زمین می گذارد.

دسته بندی: 
کاردرمانی غرب تهران ، نوزاد نارس