تقلید حرکات راهی برای افزایش توجه کودک دچار اتیسم

برای افزایش توجه کودک مبتلا به اتیسم خود، حرکات او را تقلید کنید

دسته بندی: 
بهترین مرکز کاردرمانی، سید روح اله افتخاری، کاردرمانی شهرک غرب