تشخیص علام بیماری اوتیسم در ۹ ماهگی

سرپرست واحد آموزش پژوهش و توانبخشی انجمن اوتیسم ایران با بیان اینکه دلیل بیماری اوتیسم هنوز کشف نشده است گفت: در انجمن اوتیسم ایران ۱۵۰۰ پرونده از کودکان مبتلا به اوتیسم ثبت شده است.

 

دسته بندی: 
بهترین مرکز کار درمانی