تست بیش فعالی

‌ 
آیا تستی برای تشخیص بیش فعالی در کودکان وجود دارد؟

تشخیص اختلال بیش فعالی در کودکان از ۳ سالگی امکان پذیر است، با این حال، تشخیص را تا سن مدرسه باید به تعویق انداخت.

دسته بندی: 
توانبخشی تاک , بهترین توانبخشی غرب تهران