بهبود بیماران اوتیسم و فلج مغزی با سلول های بنیادی خون بندناف

تهران- ایرنا- مدیر عامل شرکت فناوری بن یاخته های رویان به کاربردهای خون بند ناف اشاره کرد و گفت: محققان این مجموعه با همکاری چند مرکز درمانی در تلاش هستند با استفاده از سلول های بنیادی خون بندناف در شرایط بیماران اوتیسم و فلج مغزی اطفال بهبود به وجود آورند.

دسته بندی: 
بهترین مرکز گفتار درمانی