بازیابی حرکت ارادی معلولان با “تحریک غیرتهاجمی نخاع”

نوروسافاری| دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس با استفاده از شکلی غیرتهاجمی از تحریک نخاع، موجب شدند پنج مرد مبتلا به معلولیت حرکتی، توانایی حرکت‌دادن پاهایشان را به صورت اختیاری بدست آورند و حرکات قدم‌مانند انجام دهند.

دسته بندی: 
بهترين مركز كاردرمانى و گفتاردرمانى