اهميت تشخيص زودرس اختلالات تكاملى

مغز شیرخواران از نوروپلاستیسیتی بالائی برخوردار است و اگر در اثر عوامل مختلف قسمتی از سلول های مغزی آسیب ببیند در اثر بکارگیری مغز قسمت های دیگر مغز فعالیت بیشتری کرده و تا اندازه زیادی کمبود ها را جبران می کند.

دسته بندی: 
كاردرمانى نوزادان, كاردرمانى غرب تهران, مرکز تخصصی نوزادان, روح اله افتخاری