اختلال بلع در کودکان و نقش آسیب شناس گفتار و زبان در درمان آن سلامت نیوز: اختلال بلع در کودکان و نقش آسیب شناس گفتار و زبان در درمان آن

سلامت نیوز :تغذیه یكی از اساسی ترین نیازهای زیستی انسان بوده است كه طی آن مواد غذایی لازم برای تولید انرژی و رشد بافت های بدن تامین می­گردد. تبدیل غذا به مواد قابل جذب به خون طی فرایند گوارش انجام می­شود كه بلع را می­توان اولین مرحله­ی این فرایند دانست.

دسته بندی: 
بهترین مرکز گفتار درمانی